Massimo di Forti
Florescu, classicità del fotoromanzo
Ileana Florescu arte visionaria